Responsive image
เมนูหลัก | เว็บไซต์ใหม่
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แบบฟอร์มเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ป่าชุมชนตำบลเหมืองจี้ (13 มี.ค. 2561)  
การแข่งขันกีฬา ประชาชน เยาวชน ตำบลเหมืองจี้ ประจำปี 2561 (22 ก.พ. 2561)  
การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประจำปี 2561 (22 ก.พ. 2561)  
โครงการปั่นสองล้อ ผ่อเหมืองจี้ ครั้งที่ 1 (07 ก.พ. 2561)
จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (01 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเก็บค่าธรรมเนียมขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เดือนกุมภาพันธ์ ... (30 ม.ค. 2561)
แจ้งกำหนดการ การให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน กุมภ... (30 ม.ค. 2561)
พิธีเปิดโครงการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเหมืองจี้ (23 ม.ค. 2561)
งานวันเด็กแห่งชาติ 2561 (11 ม.ค. 2561)
"โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ ประจำปี 2561" (ภาษีเคลื่อนท... (27 ธ.ค. 2560)
ประกาศ ผลการยื่นซองเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของเท... (12 ก.ย. 2560)
ประกาศ ผลการสอบราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร... (05 ก.ย. 2560)
ประกาศ ผลการสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีต และโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมค... (05 ก.ย. 2560)
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของ... (18 ส.ค. 2560)
หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าตรวจการจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม... (18 ก.ค. 2560)
แจ้งประชาสัมพันธ์เข้าดำเนินการ "โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านเช... (23 มิ.ย. 2560)
ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตาบลเหมืองจี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ... (19 พ.ค. 2560)
ผลงานนางสาวอุทุมพร ใจ๋กาศ จังหวัดลำพูนภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดล... (10 พ.ค. 2560)
ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2560 (10 ม.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 (19 ธ.ค. 2559)
Responsive image

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเหม... (05 เม.ย. 2561)  

ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการ... (05 เม.ย. 2561)  

อบจ.สำรวจข้อเท็จจริงผู้พิ... (05 เม.ย. 2561)  

บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ... (05 เม.ย. 2561)

โครงการอบรมโครงการพัฒนาเค... (02 เม.ย. 2561)

กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟในการ... (30 มี.ค. 2561)

มอบเงินเงินสงเคราะห์ผู้อย... (22 มี.ค. 2561)

มอบป้ายบ้านดีเด่น ประจำปี... (22 มี.ค. 2561)

"ปั่นสองล้อ ผ่อเหมืองจี้ ... (22 มี.ค. 2561)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเ... (15 มี.ค. 2561)

พิธีเปิดป้ายโครงการฝายชะล... (15 มี.ค. 2561)

โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติก... (13 มี.ค. 2561)

การให้บริการจ่ายเงินเบี้ย... (08 มี.ค. 2561)

ผู้สูงอายุศึกษาดูงานจ.ลำป... (08 มี.ค. 2561)

การแข่งขันกีฬาประชาชน เยา... (26 ก.พ. 2561)

การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเ... (26 ก.พ. 2561)

ประชุมหารือ โครงการปฏิบัต... (23 ก.พ. 2561)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเหม... (22 ก.พ. 2561)

กิจกรรมจัดทำแนวระวังป้องก... (17 ก.พ. 2561)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ... (14 ก.พ. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าตรวจการจ้าง (21 มี.ค. 2561)  
แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าตรวจรับพัสดุ (14 มี.ค. 2561)  
ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตัน หมู่ที่ ... (25 ม.ค. 2561)  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิดลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกร... (22 ธ.ค. 2560)
ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่า... (22 ธ.ค. 2560)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ (18 ธ.ค. 2560)
ราคากลาง การก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านฝั่งหมิ่น และ หมู่... (18 ธ.ค. 2560)
ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิดลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกู่... (07 ธ.ค. 2560)
ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าต... (07 ธ.ค. 2560)
ประกาศ โครงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเ... (22 พ.ย. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ใ... (07 พ.ย. 2560)
ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และ โครงการก่อสร้างท่อลอด... (01 พ.ย. 2560)
ราคาอ้างอิง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ 2... (21 ส.ค. 2560)
ประมาณราคา โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดเหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลเ... (18 ส.ค. 2560)
ประมาณราคา โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 5 ตำบลเห... (18 ส.ค. 2560)
ประกาศ งานก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมฝาปิด บ้านกู่เส้า หมู่ 2 ตำบลเหมืองจี้ อ... (18 ส.ค. 2560)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 แล... (16 ส.ค. 2560)
ประกาศ สอบราคาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็... (15 ส.ค. 2560)
ประกาศ สอบราคาเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รา... (15 ส.ค. 2560)
ราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (09 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (01 ก.พ. 2561)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (01 ก.พ. 2561)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และวันเวลาสถาน... (10 ม.ค. 2561)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และวันเวลาสถานที่... (10 ม.ค. 2561)
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2561 (15 ธ.ค. 2560)
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ. 2561 (15 ธ.ค. 2560)
ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ (16 มี.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือก... (02 ก.พ. 2554)
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล... (07 ม.ค. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

เลขที่ 399 หมู่ที่ 12 บ้านเชตวัน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
โทรศัพท์ : 0-5300-3442 แฟกซ์ : 0-5300-3043 อีเมล์ : admin@muangjee.go.th
Powered By muangjee.go.th