Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แบบฟอร์มเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ผลการยื่นซองเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของเท... (12 ก.ย. 2560)  
ประกาศ ผลการสอบราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร... (05 ก.ย. 2560)  
ประกาศ ผลการสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีต และโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมค... (05 ก.ย. 2560)  
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของ... (18 ส.ค. 2560)
หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าตรวจการจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม... (18 ก.ค. 2560)
แจ้งประชาสัมพันธ์เข้าดำเนินการ "โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านเช... (23 มิ.ย. 2560)
ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตาบลเหมืองจี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ... (19 พ.ค. 2560)
ผลงานนางสาวอุทุมพร ใจ๋กาศ จังหวัดลำพูนภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดล... (10 พ.ค. 2560)
ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2560 (10 ม.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 (19 ธ.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีและใบอนุญาตต่างๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำ... (19 ธ.ค. 2559)
งบทดลอง และรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (14 ธ.ค. 2559)
งบทดลอง และรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2559 (14 พ.ย. 2559)
ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2559 (03 พ.ย. 2559)
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2559 (02 พ.ย. 2559)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 (30 ก.ย. 2559)
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 ก.ย. 2559)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 (01 ก.ย. 2559)
ประกาศ การจำหน่ายพัสดุ ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลาพูน จังหวัดลำพูน (31 ส.ค. 2559)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 (01 ส.ค. 2559)
Responsive image

คณะกรรมการทำการออกตรวจวัด... (03 ก.ค. 2560)  

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชี... (23 มิ.ย. 2560)  

บริษัท บี อเมซซิ่ง เอ็ดด... (19 มิ.ย. 2560)  

การประชุมเพื่อเตรียมความพ... (29 พ.ค. 2560)

การต้อนรับ ทีมงานผู้ประเม... (22 พ.ค. 2560)

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อ... (18 พ.ค. 2560)

การออกสำรวจความเสียหายรวม... (18 พ.ค. 2560)

พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลา... (18 พ.ค. 2560)

การประชุมเพื่อหารือเกี่ยว... (17 พ.ค. 2560)

โครงการที่รัฐบาลมอบหมายให... (17 พ.ค. 2560)

ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหร... (10 พ.ค. 2560)

ประเพณี "สืบฮีต..สานฮอย..... (07 พ.ค. 2560)

การให้ความช่วยเหลือประชาช... (06 พ.ค. 2560)

การประชุมเพื่อดำเนินการติ... (05 พ.ค. 2560)

การให้บริการจ่ายเงินเบี้ย... (03 พ.ค. 2560)

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพู... (01 พ.ค. 2560)

รดน้ำดำหัวเพื่อขอขมาและขอ... (27 เม.ย. 2560)

พิธีสรงน้ำพระครูบรรพตพัฒน... (27 เม.ย. 2560)

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักก... (25 เม.ย. 2560)

มหกรรมสุขภาพ "สูงวัยอย่าง... (25 เม.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิดลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกู่... (07 ธ.ค. 2560)  
ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าต... (07 ธ.ค. 2560)  
ประกาศ โครงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเ... (22 พ.ย. 2560)  
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ใ... (07 พ.ย. 2560)
ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และ โครงการก่อสร้างท่อลอด... (01 พ.ย. 2560)
ราคาอ้างอิง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ 2... (21 ส.ค. 2560)
ประมาณราคา โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดเหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลเ... (18 ส.ค. 2560)
ประมาณราคา โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 5 ตำบลเห... (18 ส.ค. 2560)
ประกาศ งานก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมฝาปิด บ้านกู่เส้า หมู่ 2 ตำบลเหมืองจี้ อ... (18 ส.ค. 2560)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 แล... (16 ส.ค. 2560)
ประกาศ สอบราคาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็... (15 ส.ค. 2560)
ประกาศ สอบราคาเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รา... (15 ส.ค. 2560)
ราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (09 ส.ค. 2560)
ราคากลาง งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยส้ม หมู่ 5 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือ... (11 ก.ค. 2560)
ราคากลาง งานเสริมผิวแอสฟลัสติกคอนกรีต ถนนสายทางเข้าวัดป่าตึง หมู่ที่ 6 ตำบลเหมือ... (11 ก.ค. 2560)
ราคากลางก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 ตำบลเหมือ... (14 มิ.ย. 2560)
หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการคนพิกา... (12 มิ.ย. 2560)
หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1... (24 พ.ค. 2560)
โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทพาสเจอร์ไรส์ ประจาภาคเรียนที่ 1/25... (15 พ.ค. 2560)
ราคาอ้างอิง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลเหมืองจี้ บริเวณศูนย... (04 พ.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

เลขที่ 399 หมู่ที่ 12 บ้านเชตวัน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
โทรศัพท์ : 0-5300-3442 แฟกซ์ : 0-5300-3043 อีเมล์ : admin@muangjee.go.th
Powered By muangjee.go.th