Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แบบฟอร์มเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตาบลเหมืองจี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ... (19 พ.ค. 2560)  
ผลงานนางสาวอุทุมพร ใจ๋กาศ จังหวัดลำพูนภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดล... (10 พ.ค. 2560)  
ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2560 (10 ม.ค. 2560)  
งบทดลอง และรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (14 ธ.ค. 2559)
งบทดลอง และรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2559 (14 พ.ย. 2559)
ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2559 (03 พ.ย. 2559)
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2559 (02 พ.ย. 2559)
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 ก.ย. 2559)
ประกาศ การจำหน่ายพัสดุ ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลาพูน จังหวัดลำพูน (31 ส.ค. 2559)
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 (04 ก.ค. 2559)
ประกาศ กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2558 (06 มิ.ย. 2559)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558 (02 มิ.ย. 2559)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (02 มิ.ย. 2559)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558 (02 มิ.ย. 2559)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 (02 มิ.ย. 2559)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 (02 มิ.ย. 2559)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2558 (02 มิ.ย. 2559)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2558 (02 มิ.ย. 2559)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2558 (02 มิ.ย. 2559)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2557 (02 มิ.ย. 2559)
Responsive image

บริษัท บี อเมซซิ่ง เอ็ดด... (19 มิ.ย. 2560)  

การประชุมเพื่อเตรียมความพ... (29 พ.ค. 2560)  

การต้อนรับ ทีมงานผู้ประเม... (22 พ.ค. 2560)  

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อ... (18 พ.ค. 2560)

การออกสำรวจความเสียหายรวม... (18 พ.ค. 2560)

พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลา... (18 พ.ค. 2560)

การประชุมเพื่อหารือเกี่ยว... (17 พ.ค. 2560)

โครงการที่รัฐบาลมอบหมายให... (17 พ.ค. 2560)

ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหร... (10 พ.ค. 2560)

ประเพณี "สืบฮีต..สานฮอย..... (07 พ.ค. 2560)

การให้ความช่วยเหลือประชาช... (06 พ.ค. 2560)

การประชุมเพื่อดำเนินการติ... (05 พ.ค. 2560)

การให้บริการจ่ายเงินเบี้ย... (03 พ.ค. 2560)

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพู... (01 พ.ค. 2560)

รดน้ำดำหัวเพื่อขอขมาและขอ... (27 เม.ย. 2560)

พิธีสรงน้ำพระครูบรรพตพัฒน... (27 เม.ย. 2560)

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักก... (25 เม.ย. 2560)

มหกรรมสุขภาพ "สูงวัยอย่าง... (25 เม.ย. 2560)

พิธีรดน้ำดำหัวพระครูวรปัญ... (23 เม.ย. 2560)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (21 เม.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 ตำบลเหมือ... (14 มิ.ย. 2560)  
หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการคนพิกา... (12 มิ.ย. 2560)  
หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1... (24 พ.ค. 2560)  
โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทพาสเจอร์ไรส์ ประจาภาคเรียนที่ 1/25... (15 พ.ค. 2560)
ราคาอ้างอิง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลเหมืองจี้ บริเวณศูนย... (04 พ.ค. 2560)
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการคนพิการ โดยวิธีตกลงราคา (04 พ.ค. 2560)
ราคากลาง และราคาอ้างอิง งานซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1 - 14 ตำบลเหมืองจี้ (26 เม.ย. 2560)
รายละเอียดการจัดซื้อถุงขยะ สีดำ ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยว... (10 เม.ย. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำน... (27 มี.ค. 2560)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำ... (09 มี.ค. 2560)
ประกาศ โครงการก่อสร้างถังพักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร พร้อมวางท่อน้้ำ บ้านป่าห้า หมู... (21 พ.ย. 2559)
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝายแป้น หมู่ที... (21 พ.ย. 2559)
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ภายในหมู่บ้านปงชัย หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองจี้ ... (21 พ.ย. 2559)
ประกาศ งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง ถนนภายในเขตชุมชน หมู... (21 พ.ย. 2559)
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปา... (03 พ.ย. 2559)
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปา... (03 พ.ย. 2559)
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (03 ต.ค. 2559)
ประกาศ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (03 ต.ค. 2559)
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประ... (29 ก.ย. 2559)
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประ... (29 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

เลขที่ 399 หมู่ที่ 12 บ้านเชตวัน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
โทรศัพท์ : 0-5300-3442 แฟกซ์ : 0-5300-3043 อีเมล์ : admin@muangjee.go.th
Powered By muangjee.go.th